Vi skal hjælpe vores børn til bedre balance

Af Gitte Winter Graugaard, stifter af Room for Reflection

Gitte Winter Graugaard

For et år siden udgav Videnscenter for Forebyggelse en rapport, der bekræfter, at der er stigende mistrivsel blandt børn og unge sammenlignet med for 20 år siden. Her kommer et opkog af citater fra den omfattende rapport.

“Nyere undersøgelser peger på, at børn og unge har fået dårligere mentalt helbred…Næsten hver femte i 10-24 års alderen føler sig ofte stresset, mens hver fjerde oplever stress mindst ugentligt, har mellem 1-8 % af de unge denne følelse dagligt. Forekomsten af stress stiger med alderen, og flere piger end drenge oplever at føle sig stressede…Der er blandt børn, og især blandt unge, en stor andel der sover mindre end det anbefales, eksempelvis sover 75 % af 15-årige mindre end de anbefalede mindst 8 timer pr. nat. Også søvnkvaliteten (f.eks. evnen til at falde i søvn, og oplevelsen af træthed) er negativt påvirket blandt børn og unge…Forekomsten af søvnproblemer af alle slags er steget voldsomt blandt 10-24-årige børn og unge, og medicinforbruget, særligt forbruget af medicin mod hovedpine, har været i voldsom stigning i denne periode blandt de 11-15-årige, hvor studier af udviklingen over tid har været mulig…forbruget af medicin mod adhd, som viser en tidobling indenfor de sidste 15 år.”

Se mere i rapporten her: www.vidensraad.dk.

Det er desværre også det billede, vi oplever, når vores instruktører kommer ud på skolerne og laver mindfulness og meditation. Der er stor brug for de øvelser, vi kommer med.

Hvordan kan vi skabe mere balance?

Hos Room for Reflection tror vi inderligt på, at vi som forældre, lærere og pædagoger kan hjælpe børn og unge til mere balance i livet. Et af de områder, der har forandret sig væsentligt, er strømmen af stimuli, som vores børn og unge skal navigere i. De bliver hele tiden udsat for information, de på den ene eller anden måde skal forholde sig til, og de har adgang til stimuli 24/7.

Jeg kan huske, da jeg var barn, og der kom børnetime hver dag kl. 17.30. Var man ikke hjemme, nåede man det ikke – too bad. Sådan er det ikke i dag – og hånden på hjertet – hvor mange af jer ser som det første en Ramasjang-figur, der sover, når I sætter jer ned for at se tv om aftenen, når ungerne er puttet?

Vores børn ser væsentligt mere tv, end vi gjorde, da vi var børn af den simple grund, at der ikke var tv programmer tilgængelige for os. Det er blevet for let at underholde vores børn med TV og iPads, og vi har som forældregeneration endnu ikke fattet konsekvenserne af al den stimuli i vores børns sind. Det er vores ansvar at lære dem at navigere i stimuli og vide, hvornår og hvordan de skal skærme sig selv.

I bogen “Nærvær og empati i skolen” kommer Helle Jensen med en række kvalificerede bud på, hvordan vi kan træne børnenes balance. Jeg kan varmt anbefale bogen til alle, der arbejder i en skole. De fem omdrejningspunkter i bogen er: hjerte, bevidsthed, åndedræt, kreativitet og krop, som Helle Jensen illustrerer med denne femkant lavet af Jes Bertelsen.

Helle Jensen beskriver i bogen – og jeg er ganske enig – at vi fødes med denne helhed og så aflærer den, når vi vokser op. Læs her, hvordan Helle Jensen så fint forklarer, hvad der sker:

“Fra ved fødslen at være i fuld kontakt med de naturlige kompetencer må barnet i sine første leveår give køb på denne kontakt for at udvikle et funktionsdygtigt jeg. Det vil sige, at helheden forlades for at kunne tilgodese indlæring af alle de færdigheder, som er nødvendige at besidde som menneske. Når jeg undervejs i bogen bruger vendingen ‘at være ude af sig selv’, er det et udtryk for, at vi i processen med at danne et funktionsdygtigt jeg ofte giver køb på eller mister den autentiske kontakt til os selv, og det er netop her, at arbejdet med de naturlige kompetencer kan være med til at sikre den, samtidig med at jeget udvikles og dannes. Erfaringen er, at man ikke behøver at miste kontakt til sig selv og i denne proces, men netop kan bevare den gennem de enkle øvelser, der har udgangspunkt i de naturlige kompetencer”.

De naturlige kompetencer kan vi træne hos børnene gennem mindfulness, yoga og meditation. Grunden til, at jeg har kastet mig ud i at udvikle Room for Reflection, var, at jeg blev så chokeret over statistikerne over stressede universitetsstuderende, da jeg skrev bogen “Studieliv uden stress”, som ghostwriter for stresskonsulent Thomas Pape.

Jeg kiggede på mine egne små børn og tænkte, hvad kan jeg gøre for, at I og alle jeres venner, kan bevare balancen og ikke bliver en del af den stærkt bekymrende statistik? Hvilke værktøjer skal I lære at kende for, at I kan bevare kontakten til jer selv og kan regulere jeres sind og krop, så I kan mærke jer selv?

Børnene er naturtalenter

Gang på gang oplever vi med mindfulness i skoler og børnehaver og ved børnemeditationerne: I mit hjerte i hjemmene, at børnene heldigvis stadig er så tæt på deres “helhed og autentiske jeg”, fordi de ikke har været en del af vores samfund så længe endnu, at de har meget lettere ved at forstå mindfulness og meditation, end vi voksne har.

Jeg får mange kommentarer fra forældre, der fortæller, at deres børn har meget nemmere ved meditationerne, end de selv har. Og det kommer ikke bag på mig – for voksne, der selv har svært ved at mærke sig selv og holde balancen, er måske længere fra deres helhed end børnene er fra deres. Dermed kan børnene blive vigtige vejvisere til bedre trivsel i familierne.

Bevar det store hjerte

Se på tegningen foroven, som jeg har fået den dygtige illustrator Anja Gram til at lave til mit nye internationale site. Børnene fødes med et kæmpe hjerte – det er netop her helheden bor – og langsomt ser vi, at hjernen vokser og tager over. og hjertet kan blive helt lille, så lille, at vi ikke længere kan høre, hvad det hvisker – og så bliver vi så kedeligt grå i det.

Med mindfulness, meditation og yoga kan vi lære vores børn den vigtige kunst at have deres store smukke hjerter med sig hele vejen op gennem deres opvækst.

Tænk sig, hvad de vil kunne udrette, som den generation, der er fyldt med selvkærlighed og samhørighedsfølelse, som store hjerter medfører. Det drømmer jeg om – og derfor har jeg skabt Room for Reflection.

Please join me – it is a BIG small revolution of love.

Hvad kan du gøre?

  • Opfordre personalet i dit barns børnehave til at blive efteruddannet i mindfulness
  • Få oprettet et mindfulnesshold på dit barns skole
  • Sørg for at dine børn sover nok om natten (0-3 år: 12-17 timer, 3-5 år: 10-13 timer, 6-13 år: 9-11 timer).
  • Læs børnemeditationer højt for dit barn og lær dem at fokusere på deres åndedræt, sanser og krop.
  • Være opmærksom på din egen trivsel, som naturligt påvirker dine børn. Stressede forældre giver ofte stressede børn. Bliv bevidst om, hvad dit hjerte fortæller dig. Når du lytter til dit hjerte, lærer du automatisk dine børn at lytte til deres.
  • Tal med dine børn dagligt og opbyg en fortrolighed, så de kommer til dig med deres udfordringer.
  • Sæt farten ned i familien
  • Sluk for iPads og tv.
  • Lav gode gammeldaws aktiviteter som at gå en tur i skoven, lave bål i haven, flyve med drage, spille bold, tage på stranden osv.
  • Nyd livet, nyd nuet og mærk at du lever <3

Sov godt med hjertet fuld af kærlighed

Vil du gerne hjælpe dit barn til at falde hurtigere i søvn om aftenen og have den kærligste puttestund sammen med guldklumpen? Børnemeditationerne: I mit hjerte er svaret