Hos Room for Reflection er vi godt i gang med at udbrede kendskabet til mindfulness i skoler og børnehaver. Vi samarbejder med kommuner, skoler og forældre om at skabe hold på tværs af årgangene i skolerne.

Et af de elementer, vi træner i mindfulness, er, hvor vi har vores opmærksomhed.

For, hvad vi vælger at rette vores opmærksomhed på, har stor betydning for vores trivsel. I det øjeblik vi bliver bevidste om, hvor vores opmærksomhed er, får vi mulighed for at ændre kursen for vores opmærksomhed og alle de tanker og følelser, der følger i kølvandet heraf.

Jeg har lige været til tandlæge, og det er jeg ikke ret vild med. I dag valgte jeg bevidst at tage en lydbog i ørerne, imens tandlægerne gjorde deres gode arbejde. Jeg har sommetider haft musik i ørerne – uden virkning, men i dag var det anderledes. For at kunne høre lydbogen ordentligt, måtte jeg koncentrere min opmærksomhed om udelukkende at lytte. Jeg lukkede mine øjne og skruede helt op for min lyttesans. Det gjorde en KÆMPE forskel på min oplevelse af at være til tandlæge. I stedet for at ligge og bruge alle mine kræfter på at mærke efter, hvad der nu gør ondt og ikke, og koncentrere mig om, hvad de mon nu ville gøre ved mig, eller kigge på de mange instrumenter, lod jeg alle andre sanser for en stund være på svagt blus og fokuserede udelukkende på at lytte.

Hvad kan vi så bruge det til i skolen? (Altså udover hos skoletandplejen). Eleverne i skolen bliver hele tiden trænet i at være opmærksomme og koncentrerede, men lærer ikke nødvendigvis at være opmærksomme på, hvad de er opmærksomme på.

Tag dig selv som et eksempel lige nu – hvor er din opmærksomhed i dette øjeblik? For mit eget vedkommende er min opmærksomhed hovedsageligt rettet mod at skrive dette indlæg, men jeg har også opmærksomhed på, at min mund stadig er bedøvet, og en del af min opmærksom er rettet mod klokken, fordi jeg snart vil hente mine børn.

Lad os sige at et barn hele tiden, uden at være bevidst om det, har sin opmærksomhed rettet mod sine kammerater, og hvad deres fokus er. Måske glemmer han, hvad han selv er i gang med, eller glemmer at lytte efter i sig selv, hvad han selv har lyst til. Eller endnu værre – måske har han sin opmærksomhed rettet mod larmen i klassen eller mod alt det dumme, de andre gør og suger til sig af negativ støj.

Det er altså ikke nok, at eleverne lærer at være opmærksomme og koncentrerede i skolen. Det er essentielt, at vi også træner, hvad vi er opmærksomme på, og hvordan det påvirker os. Det kan mindfulness lære både store og små børn (og lærerne og pædagogerne) – og tilbyder ovenikøbet en lang række værktøjer til at træne, hvordan vi ændrer fokus til det bedre og retter vores opmærksomhed mod det, der nærer os og skaber trivsel.

Vil du vide mere? Se denne video med Dr. Jon Kabat-Zinn, som har været en stor drivkraft i at få mindfulness ud i de amerikanske skoler. Han kommer i øvrigt til Danmark d. 20.4.2016 og taler om mindfulness til børn – få billetter her.

Vil I også have mindfulness på jeres skole?

Vi kommer gerne ud på dit barns skole og introducerer og forankrer mindfulness. Vi har  8 instruktører rundt i landet, som er så klar til at møde eleverne.