Forældreworkshops i skolerne

Som forælder er jeg stor fortaler for et tættere samarbejde mellem skole og hjemmene. Som danske børn med årene er blevet mere og mere institutionaliserede, er der også komme større skel mellem skolerne og hjemmene. Det vil jeg med mine workshops gerne være med til at ændre på. For der er rigtig meget, vi som forældre kan gøre hjemme i stuerne for, at vores børn får det bedre i skolerne og lærer mere. Og det er både vores ansvar og vores privilegium at være dem, der opdrager vores børn til at være skoleparate. At være skoleparat betyder for mig både at være parat til at lære og parat til at være i skolen med alt, hvad det indebærer. Derfor har jeg skabt to online forældreworkshops, som jeg holder forældreforedrag på skoler om.

 

Børn og søvn

Som forældre kan vi være med til at gøre en stor forskel i vores børns hverdag ved at sørge for at de basale elementer for trivsel er på plads. Det drejer sig fx om kost, søvn, vand, fysisk aktivitet og ro, som alt sammen har stor betydning for, hvordan vores børn har det fysisk i skolen. I den første workshop sætter vi fokus på børn og søvn. Desværre sover rigtig mange danske børn ikke nok om natten. Det er der mange forklaringer på, men de tørre tal viser, at børn i dag i gennemsnit sover en time mindre om natten, end vi gjorde for 25 år siden. Det betyder mere uro og larm i klasserne og dårligere trivsel både for det barn, der sover for lidt og for de andre i klassen. Børn, der over tid sover for lidt, kan udvise de samme uadreagerende symptomer, som vi ser hos børn med ADHD. Rigtig mange lærere fortæller, at børnene er allermest trætte mandag morgen efter en weekend med for lidt søvn. Med bedre forståelse for søvnens vigtighed og gode råd til, hvordan vi hjælper børn til at sove, kan vi som forældre gøre en stor forskel for vores børn og deres læringsparathed i skolen.

Forældreworkshop om søvn

Saml forældre i henholdsvis indskoling og mellemtrin til et foredrag om vigtigheden af børns søvn.

  • Hvad sker der, når børn sover?
  • Hvad betyder manglende søvn for deres trivsel og indlæring?
  • Hvorfor har så mange børn problemer med at sove?
  • Hvordan kan du gennem børnemeditation og mindfulness hjælpe dit barn til at finde ro.

Som skole køber I foredraget og pladser på online forløbet, der følger med bogen. I forløbet vil bogen indgå som PDF.

Se mere til online programmet her.

På workshoppen kan forældrene tilkøbe hardcover versionen af bogen “Børnemeditationerne I mit hjerte”, som har fået tusindvis af børn til at sove herhjemme og nu også sælger i 14 lande på engelsk. Bogen lærer også børnene om selvkærlighed og empati.

Denne workshop kan også bookes af børnehaver.

Lær at tage ansvar

I forhold til det psykiske kan vi også gøre en stor forskel i vores måde at opdrage vores børn på. Ved at skabe et godt fællesskab i vores familie og lave nogle rammer, hvor vores børn får lov til at lære, fejle, prøve igen, lykkes, fejle, lære, vokse og gro, hjælper vi dem til at overkomme de udfordringer, de møder udenfor hjemmet. Når vi arbejder med familiens fællesskab kommer vi automatisk ind på opdragelse i forhold til begreber som respekt, ærlighed, tillid, hensyn, hjælpsomhed og empati. Alt sammen noget der er så godt at kende til, når man går i skole. At lære at tage ansvar derhjemme betyder også en masse for barnets robusthed og styrker både selvværdet og selvtilliden.

Forældreworkshop om fællesskab og ansvar

Saml forældre i henholdsvis indskoling og mellemtrin til et foredrag om vigtigheden af at lære vores børn at tage ansvar og forstå vigtigheden af et godt familiefællesskab.

På denne workshop arbejder vi med fem moduler, som hjælper familierne med at bygge et godt fællesskab og lære deres børn at tage ansvar for sig selv og fællesskabet. De fem moduler hjælper forældrene med at:

  1. Skabe et fællesskab med fælles værdier
  2. Være kreative omkring opgaveformidlingen
  3. Anerkende barnet på barnets præmisser
  4. Holde motivationen og skabe nye gode vaner
  5. Se deres opdragelse i et større perspektiv

Som skole køber I foredraget og pladser på online forløbet.

Se mere til online programmet her.

På workshoppen kan forældrene købe de tre bøger, vi anbefaler at læse i forbindelse med programmet.

Denne workshop kan også bookes af børnehaver mest målrettet til skolegruppens forældre.

Lad os som forældre hjælpe lærerne og skolepædagogerne til at give vores børn de bedste betingelser for at lære og trives i skolerne. Lad os sørge for opdragelsen derhjemme og give vores børn de bedste vilkår at trives i, så lader vi skolerne om at lære dem en hel masse vidunderlige ting. Er det ikke det vi helst vil? Jeg vil gerne hjælpe jer i gang. Og jeg vil gerne være med til at bygge bro mellem skolerne og hjemmene.

Kontakt info@roomforreflection.dk eller ring på tlf. 60731511.

Her kan du se udvalgte blogs, der omhandler ovenstående emner:

Se blog om fællesskab i familierne

 

Se blog om den gode putning

 

Se blog om forældreinvolvering på skolen