Involverer du dig på dit barns skole? Kunne du godt tænke dig at blive inddraget endnu mere i dit barns skoledag? Eller er det helt urealistisk?

En af mine veninder vendte for nylig hjem fra et længere ophold i Australien, hvor hendes børn var begyndt i skole. Hun gik selv hjemme, som mange andre børns ene forælder. Og her var det ganske naturligt og forventligt, at de hjemmegående forældre deltog ved klassearrrangementer, udflugter og sågar i undervisningen. Fx kunne hun sidde ved et bord udenfor klasseværelset og tage imod to-tre elever, der læste højt for hende, og hun for dem. Hun kunne også hjælpe, hvis enkelte elever skulle bruge en ekstra hånd med matematikken.

Jeg er selv meget fortaler for et tættere samarbejde mellem hjem og institution/ skole. Da mine børn gik i børnehave stiftede jeg en venneforening, hvor forældre kunne donere tid eller penge til institutionen på frivillig basis. I dag har jeg meldt mig ind som forfatter og mindfulnessinstruktør i Forældrebanken på mine børns skole.

Det kan du læse mere om i dette nummer af Magasinet Skolebørn, som har interviewet mig om min involvering på skolen. Jeg ønsker mig meget mere af den slags. Og jeg er sikker på, at flere af skolernes udfordringer ville kunne løses med et tættere samarbejde mellem skole og hjemmet. Det drejer sig om de helt basale elementer fra søvn, kost, motion og ro i hverdagen til lektiehjælp og opbakning til undervisningen.

”Jo flere oplevelser jeg som forælder har sammen med de andre børn i klassen, desto større kendskab får jeg til de dynamikker, der er mellem dem. Så kan jeg få en større forståelse både for mit eget barn og for, hvad der sker i forskellige situationer og være bedre rustet til at hjælpe mit barn med at håndtere eventuelle konflikter. Derfor er det også vigtigt, at børnene kender hinandens forældre. Det skaber tryghed og kan gøre en stor forskel for trivslen. Jeg så gerne, at der var meget mere forældreinvolvering i børnenes skoledag for de forældre, som har tid og lyst,” siger Gitte Winter Graugaard.”

Jeg kunne også sagtens se, at flere hænder fra frivllige forældre, bedsteforældre eller andre frivillige i lokalsamfundet kunne betyde mere ro i skolen til fordybelse. Selvfølgelig efter pædagogiske retningslinjer fra skolen.

Hvad ville du kunne bidrage med på dit barns skole eller daginstitution?

Hvad mener du? Smid en kommentar herunder.

 

Læs artiklen her